Metric Conversion

Här kan du konvertera mellan flera olika måttenheter inom olika måttsystem som de vanliga metriska och brittiska/amerikanska, men även mer exotiska måttsystem som t.ex. japanska, grekiska, bibliska och gamla svenska mått. Här nedan samt på navigationsmenyn till vänster hittar du de olika måttkategorierna inom vilka du kan konvertera mellan de olika måttsystemen.

Har du information om andra måttsystem?

Om du har information om måttsystem du inte kan hitta här så får du gärna skicka in dessa till oss så kommer vi att kontrollera uppgifterna och lägga in dom här om dessa stämmer.

Ange gärna hur måttet relaterar till grundenheten i metriska systemet, ange t.ex. om det rör sig om ett viktmått hur många det går på ett kilogram eller om det är ett längdmått hur många det går på en meter.

Det g&a